Nieuws

Op 15 februari 2024

Bestuurspartij cd&v en oppositiepartij N-VA trekken met de nieuwe kartellijst "Samen." naar de gemeenteraadsverkiezingen.  Het gaat om twee aparte verhalen, maar we stellen vast dat er op lokaal vlak tussen beide partijen een heel goede match is en onze visies en ideeën voor de toekomst van Wellen …

Op 2 juni 2023

Jij beslist ? Absoluut niet, burgemeester Robeyns heeft al voor u beslist. In tegenstelling tot wat burgemeester Robeyns de Wellenaren wil doen geloven, is deze volksraadpleging er niet gekomen uit democratische reflexen. Fabeltjes zoals “de Wellenaar beslist!” of “de burgers hebben het …

Op 5 oktober 2021

Fusiedebat in Wellen: burgemeester vraagt extra tijd… maar waarom? Els Robeyns, burgemeester in Wellen, uitte onlangs haar verontwaardiging op Facebook over een voorstel van Alken om enkele meters grond te ruilen zodat Alken kan fuseren met Kortessem. Wat ze vergat erbij te vertellen is dat de …